Thuispost.nl

De site Thuispost is in herontwikkeling:

Dit is een test- en ontwikkelsite om de werking van OpenID te onderzoeken.
In 2010 begint de roep om een single login steeds sterker te worden. Probleem voor de gebruiker, er zijn nu teveel mogelijkheden, en te weinig websites geschikt voor OpenID.

Tips